Cookie- & privatlivspolitik

 

 

Cookiepolitik

 

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, som sendes til browseren og lagres der, så en hjemmeside kan genkende din computer. Alle hjemmesider kan sende cookies til din browser, hvis browserindstillingerne tillader det. Hjemmesider kan kun læse oplysninger fra cookies, de selv har gemt og kan ikke læse cookies fra andre hjemmesider. Der er to typer af cookies: permanente og midlertidige (session cookies). Permanente cookies gemmes som en fil på din computer i en længere periode. Sessionscookies placeres midlertidigt på din computer, når du besøger et websted, men forsvinder, når du lukker siden ned, hvilket betyder, at de ikke er permanent gemt på din computer. De fleste virksomheder anvender cookies på deres hjemmesider for at forbedre brugervenligheden, og cookies kan ikke skade dine filer eller øge risikoen for virus på din computer.

 

Hvad bruger vi cookies til? 

Mange funktioner på en hjemmeside er afhængige af, at der placeres en cookie, når en bruger besøger en hjemmeside, så først og fremmest, sætter vi cookies for at have en funktionel side. Vi gør derudover brug af både 1. part og 3. part cookies til at forbedre brugeroplevelsen på vores side og tilbyde relevant markedsføring. Når der sættes en 3. part cookie, så betyder det, at vi har tilladt en tredjepart, at placere en cookie i din browser, når du besøger vores hjemmeside.

 

På vores side anvender vi følgende typer af cookies:

 

Nødvendige/Tekniske

Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. Som navnet angiver, har de kun teknisk betydning og dermed ikke nogen indvirkning på din privatsfære, idet de ikke registrerer, hvad du søger efter på andre hjemmesider.

 

Funktionelle

Funktionelle cookies anvendes for at huske dine brugerpræferencer ved at huske de valg og indstillinger du foretager på hjemmesiden, det kan f.eks. dreje sig om, hvilke præferencer du har i forhold til sprog og tekststørrelse.

 

Statistiske

Statistikcookies bruges til at optimere design, brugervenlighed og effektiviteten af en hjemmeside. De indsamlede oplysninger kan f.eks. indgå i analyser af, hvilke informationer der er mest populære på siden, så bliver vi opmærksomme på, hvad der skal være nemt at finde på siden.

 

Oplysninger der indsamles via cookies

De data der typisk indsamles via cookies vil bl.a. være din IP-adresse, unikke ID’er og oplysninger om din brugeradfærd.

 

Oversigt over cookies:

 

 NAVN                            
 FORMÅL                                                                                                         
 TYPE 
 UDLØB      

PHPSESSID         

Denne cookie bruges af serveren til at holde styr på din session.

Nødvendige/tekniske

Session

cookie_consent

Denne cookie bruges til at håndhæve dine præferencer i forhold til cookies.   

Nødvendige/tekniske

1 år

bontii_subScripto

Ukendt

Funktionalitet 

Session

_ga

Gemmer en automatisk genereret som benyttes af Google Analytics. Fra Google.

Statistik

2 år

_gid

Gemmer information som benyttes af Google Analytics til at hjemmesidens stabilitet. Fra Google.

Statistik

24 timer

_gat

Begrænser antallet af anmodninger fra google analytics for at få mere stabilitet. Fra Google.

Statistik

1 minut

__gac_UA-XXXXXXX-X

Throttling-anmodninger til Google Analytics for at øge effektiviteten af ​​netværksopkald. Fra Google.

Statistik

3 måneder

_ga_WRZ08VM2HH

Ukendt

Statistik

2 år

 

Du kan altid slette cookies eller trække dit samtykke tilbage

 

Du kan blokere eller slette cookies på denne hjemmeside ved at trække dit samtykke tilbage eller slå dem fra i din browsers indstillinger. Du skal dog være opmærksom på, at hvis cookies fravælges ellers slettes, kan der være funktioner og services, der ikke længere er anvendelige.

Du har også altid mulighed for at blokere eller slette cookies i din browser (vil både gælde cookies fra denne side og cookies fra tredjeparter). Hvordan du gør dette, kan du læse nærmere om her: https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette eller blokere cookies i alle browsere. Vi forbeholder os retten til at ændre og opdatere denne politik.

 

 

Privatlivspolitik

 

Dataansvarlige

Denne privatlivspolitik gælder for besøgende på www.BrainDrops.dk og er udarbejdet efter artikel 13, 14 og 21 i Databeskyttelsesforordningen (GDPR). Dataansvarlig for behandling af personoplysninger er Apotekernes A.m.b.a. , CVR: 27478700, Mileparken 20E, 2740 Skovlunde. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af personoplysninger eller ønsker at udnytte dine rettigheder, kan du skrive til info@apotekernes.dk.

 

Personoplysninger og kilder

Når du besøger hjemmesiden, registrerer og gemmer vi de personoplysninger, du afgiver, når du bevæger dig rundt på siden, og når du køber produkter. Vi modtager kun oplysninger fra brugeren selv. Vi behandler disse personoplysninger:

 

Ved køb

o   Navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer, køb og loginoplysninger.

 

Ved brug af hjemmesiden

o   Oplysninger i forbindelse med cookies, herunder adfærd på hjemmesiden

o   Tekniske identifikatorer, som kan koble brugeren til f.eks. Google

o   IP-adresse

o   Type enhed, der er anvendt til at tilgå hjemmesiden (f.eks. tablet, smart device, PC mv.)

o   Browser-type, browser-ID og sprog-indstilling på enhed

o   Hvilken hjemmeside der henviste dig til vores hjemmeside

o   Hvilke dele af vores hjemmeside, du ser på, tidspunkt, varighed og antal besøg

o   Systemhandlinger (viste sider, mv.)

o   Henvendelser til os og korrespondance med os, f.eks. i forbindelse med generelle spørgsmål om vores tjenester

 

Formål og retsgrundlag

Vi bruger dine personoplysninger til følgende formål:

o   Håndtere bestillinger, køb og levering af varer og ydelser

o   Fakturering af dine køb og overholdelse af bogføringsloven

o   Håndtering af henvendelser vedrørende fortrydelsesret og reklamationer

 

Vores hjemmel til at behandler personoplysninger om dig er:

o   Artikel 6(1)(a) i GDPR om samtykke til videregivelse til Google til brug for personalisering af reklamer og samtykke til brug af cookies og anden sporing efter § 3 i  cookiebekendtgørelsen

o   Artikel 6(1)(b) i GDPR om indgåelse af en aftale i forbindelse med dit køb på hjemmesiden, returnering af varer og reklamationer

o   Artikel 6(1)(c) i GDPR om opfyldelse af lovkrav, hvis du udnytter dine rettigheder som anført nedenfor og for at overholde bogføringsloven

o   Artikel 6(1)(f) i GDPR om Apotekernes A.m.b.as legitime interesser i at foretage (direkte) markedsføring over for dig ved at sende dig nyhedsbreve og optimere services og indhold ved brug af sporingsdata på hjemmesiden og opbevare personoplysninger efter afslutning af købet for at varetage eventuelle retskrav.

o   Artikel 9(2)(f) i GDPR om retskrav i forbindelse med kunder, der bruger en udleveringsgodkendelse og Apotekernes A.m.b.as krav på at levere dette og på at opkræve betaling herfor hos myndigheden.

 

Modtagere af personoplysninger 

Vi videregiver oplysninger til fragtselskaber i forbindelse med køb.Vi sender derudover faktureringsoplysningerne til offentlige myndigheder i forbindelse med fakturering af køb. Vi overlader derudover personoplysninger til vores databehandlere, herunder Movianto ApS, som behandler data på vores vegne i forbindelse med hjemmesiden, logistik og fakturering.

 

Vi videregiver i visse tilfælde personoplysninger om dig til vores samarbejdspartnere:

o   Betalingsløsninger

o   Google LLC i Irland ved brug af Google Analytics. Samtykke indhentes via cookieløsning – se https://support.google.com/analytics/answer/9024351?hl=da

 

Opbevaringsperiode 

Vi opbevarer personoplysninger om køb og fortrydelse af køb i indeværende kalenderår + fem år fra købstidspunktet for at overholde bogføringsloven. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder. Se mere om slettetidspunkter for de forskellige cookies i vores cookiepolitik.

 

Dine rettigheder

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

 

o   Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

 

o   Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

 

o   Ret til sletning af personoplysninger: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

o   Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

o   Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

 

o   Ret til indsigelse: Hvis vi baserer vores behandling på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller f har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

o   Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Dine anmodninger vil blive behandle i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og kan være underlagt betingelser eller begrænsninger. Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk. Hvis du gør brug af en af ovennævnte rettigheder, behandler vi også personoplysninger om dig i forbindelse med modtagelse og besvarelse af henvendelsen.

 

Klage 

Du kan til enhver tid klage over Apotekernes A.m.b.as behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.